Campingbranschen i Sverige

Att campa har alltid varit populärt i Sverige, först med tält och senare med husvagn och husbil. I och med allemansrätten har många svenskar en nära relation till naturen, och tycker om att tillbringa sin semester i friska luften. Detta märks tydligt på campingbranschens utveckling i Sverige under de senaste åren. Den har gått stadigt uppåt, och förra året, 2013, slog branschen alla rekord. Omsättningen det året var 3,3 miljarder kronor, och detta fördelades på knappt 14,5 miljoner gästnätter, vilket var en halv miljon fler än året innan. Detta är en så stor del av den svenska turistnäringen att det under högsäsongen, juli och augusti, motsvarade 50 procent av alla gästnätter i hela Sverige. Branschen är i och med detta också en stor arbetsgivare i Sverige, och skapade 8 500 nya jobb under 2013.

Att campingnäringen har växt så mycket kan delvis bero på att staten satsat på att locka utländska turister till Sverige, och delvis på att många kommuner har satsat på att locka turister i allmänhet (både svenskar och utlandsturister) till just sina kommuner. En av dessa kommuner är Västerås, där campingplatsen Västerås Mälarcamping ligger. Campingplatsen henne tidigare Johannescampingen, men bytte namn i och med att kommunen tog över ägarskapet. Kommunens mål var att campingplatsen skulle komma upp i fyra stjärnor, och fungera året runt. Tillsammans med andra turismsatsningar, som inleddes 2003, lyckades Västerås kommun öka turistnäringens omsättning med 167 miljoner kronor på bara två år.Campingbranschen i Sverige 2

Experter inom campingbranschen menar att det ser ljust ut även för branschen som helhet, och att den kommer att fortsätta växa under 2014 och de kommande åren. Thomas Brühl, som är vd för Visit Sweden, menar att det finns mycket att hämta från utländska gäster. Som exempel kan nämnas att nederländare och tyskar står för nästan 90 miljoner gästnätter på campingplatser utanför sina egna länder, och bara 2,2 miljoner av dessa sker i Sverige. Samtidigt har våra campingplatser möjlighet att ta emot mycket större volymer människor än de gör idag. Enligt Brühl är en viktig målgrupp för svensk turism den aktiva familjen, och han tror att det finns stort utrymme för utveckling av branschen genom att på olika sätt skapa innovativa naturupplevelser för att locka denna målgrupp till våra campingplatser.